Giao hàng tận nơi

Tên hàng KVI KV II KV III
Tem bể 250.000 400.000 600.000
Tem chống giả 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Decal giấy 600.000 800.000 1,000.000
tem kéo lụa 600.000 900.000 1,200.000
bao thư 1,500.000 2,000.000 2,200.000
tờ rơi 3,500.000 4,000.000 0.000
  < tính + 30.000 < + 20.000